Aizdedze-Ark

thumb_up 263 likes
rate_review 5 Reviews
favorite 1 favorites
Pērses iela 9/11
LV-1011 Riga, Latvija
phone
Click to show phone
Request for information

Aizdedze-Ark Company Information

Vispārīga informācija

Uzņēmums
Firmas.lv dibināts ar mērķi attīstīt informatīvo pakalpojumu jomu, kas piegādā unikāli plašas un ātras satura meklēšanas iespējas konsolidētā juridisko un faktisko uzņēmumu datu bāzē. Sniedzam saviem klientiem detalizētu informāciju par Latvijas uzņēmumiem un iestādēm, to saistītajiem uzņēmumiem un filiālēm, uzņēmumu amatpersonām, vēsturiskajiem datiem u.tml. informāciju, kā arī šo datu segmentācijas iespējas.

Firmas.lv pamatuzdevums – ar datubāzē esošās informācijas palīdzību un portāla tehnoloģiju iespējām atvieglot un pilnveidot datu lietotāja ikdienas darbību izpētes, plānošanas, vadības un citos biznesa procesos visās Latvijas tautsaimniecības nozarēs.

Firmas.lv ir organizācija, kura veidota kā starptautiska profesionālā uzziņu mediju Heise Medien Gruppe grupas uzņēmums kas Latvijā darbojas jau vairāk kā 20 gadus un pazīstams ar “Latvijas tālrunis”.

Company
Firmas.lv was founded with an aim to develop the information services sector, which delivers a uniquely broad and fast content search options in a consolidated legal and actual company database. We provide our clients detailed information on Latvian companies and institutions, their affiliates and subsidiaries, company officials, historical data, etc. information, as well as data segmentation options.

Firmas.lv main task - with the help of information available in the database and portal technology options to facilitate and improve data user's daily activities in research, planning, management and other business processes in all sectors of the Latvian economy.

Firmas.lv is an organization which was created as an international professional directory inquiries medium Heise Medien Gruppe group enterprise, which has been working in Latvia for already more than 20 years and is known with "Latvijas tālrunis".

Pērses iela 9/11 Riga

Darba laiks
pirmdiena:
08:30 - 17:00
otrdiena:
08:30 - 17:00
trešdiena:
08:30 - 17:00
ceturtdiena:
08:30 - 17:00
piektdiena:
08:30 - 16:00
Phone number
+37129428999
Linki
Sociālie konti
Atslēgas vārdi
Automašīnu izplatītājs

Aizdedze-Ark Reviews & Ratings

How do you rate this company?

Are you the owner of this company? If so, do not lose the opportunity to update your company's profile, add products, offers and higher position in search engines.

A similiar page for your business? Make sure everyone can find you and your offer. Create your dedicated company page on Yoys - it's simply and easy!
Add your company